Herfst 2012

Erf Noorder Poort

Na een werkweek waarin heel veel werk is verzet, was de Noorder Poort twee weken gesloten.

In oktober werd Jiun roshi weer geopereerd, deze keer aan haar rechter heup. De operatie is goed verlopen, maar het zal nog vrij lang duren voordat ze weer redelijk kan lopen. Bij de eerste operatie is namelijk de spier geraakt die we nodig hebben bij het staan en lopen. Jiun roshi loopt nu nog mank, maar de verwachting is dat het uiteindelijk allemaal redelijk goed komt.

Jiun roshi op krukken

Een heel hartelijk dank voor alle post, bloemen, lekkernijen die Jiun roshi heeft ontvangen!

De Herfsttraining van 20 oktober tot en met 18 november werd vrijwel helemaal geleid door Jishin osho en tot grote tevredenheid van de deelnemers.

Jishin osho in 2012

Er is nog niet veel sneeuw gevallen dit jaar, maar juist wel in de rohatsu-sesshin! wat een geschenk om in de knerpende sneeuw te lopen.

Kinhin in de sneeuw tijdens de Rohatsu sesshin van 2012

Ook de ponies Nina en Lola gingen in de sneeuw op stap met Tenjo.

Tenjo met de ponies

Met een blik gericht op de toekomst hebben we alvast de plek gemarkeerd waar we hopelijk over een paar jaar een nieuwe zendo kunnen bouwen.

Markering plaats voor zendo

Dankzij het vele werk dat de Hulpkring ‘t Nieuwe Land in het afgelopen jaar, maar ook daarvoor, heeft gedaan, zitten we op dit moment midden in de procedure om een bestemmingsverandering te verkrijgen.

Kring landschapstuin

.l.n.r.: Ton, Leonhard, Catherine, Modana, Peter en Ajit.

We zijn alvast begonnen met de uitvoering! Het aanleggen van een eerste stukje moestuin:

Eerste stukje moestuin bij Noorder Poort

Een opening aan de zuidkant naar het nieuwe land:

Doorbraak wal om erf Noorder Poort

Ondertussen werken Klaas en Dity aan de verzending van de Vriendenbrief, waarin o.a. vrijwilligers gevraagd worden om te helpen in de tuin en op het nieuwe land.

Versturen van de vriendenbrief

Als je zin hebt om mee te helpen, van harte welkom.

Voor het nieuwe jaar de beste wensen van Jiun roshi en het hele Noorder Poort team. Tot ziens!