Winter 2013

Winter 2013 op Noorder Poort

Nadat we op 6 januari onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor het dorp hebben gehouden, was de Noorder Poort twee weken gesloten. Daarna was er de jaarlijkse scholingsbijeenkomst van de meditatieleiders o.l.v. Jishin en Hogo.

Samen met Nico Tydeman sensei heeft Jiun roshi twee bezinningsdagen verzorgd voor de boeddhistisch geestelijk verzorgers van DJI en Varamitra.

Ook dit jaar heeft Jiun roshi weer een tweedaags programma begeleid voor leerlingen van het Instituut Theo Thijssen Amersfoort (Pabo).

Zen voor de PABO  Theo Thijssen

Al 30 jaar is er in het Dominicanen klooster in Zwolle een zenmeditatie groep actief die verbonden is aan onze sangha, de laatste jaren onder de enthousiaste leiding van Ans van Gurp-Groenen.  Op 9 februari werd dit jubileum gevierd met een symposium: Heeft Zen het Boeddhisme nodig? De sprekers waren Jef Boeckmans (Toko-un roshi), Gretha Myoshin Aerts en Jiun Hogen roshi.

Jiun roshi op symposium Heeft Zen het Boeddhisme nodig?
Symposium Heeft Zen het Boeddhisme nodig?

Dezelfde dag ‘s avonds begon de wintertraining met een rustige residential en daily life retreat.

Zo meester, zo leerling? Op 21 februari kreeg ook Taido een nieuwe heup en Jiun roshi bezocht haar in het ziekenhuis.

Jiun roshi met Taido

En de wintertraining eindigde met een druk bezocht zen weekeinde en een go-sesshin.

Op 3 maart was er een mooie afsluiting van deze periode met de geloftenceremonie van Dity van der Valle.

Jiun roshi en Dity