Links

logo tijdschrift ZenLeven

De Noorder Poort publiceert een digitaal tijdschrift ZenLeven van en voor alle zen beoefenaars in Nederland die verbonden zijn met dit zen centrum. 

Als je een herinnering wilt ontvangen telkens wanneer een nieuw nummer verschijnt, kun je je daarvoor aanmelden.

Het International Zen Institute (IZI) is de overkoepelende organisatie voor onze sangha, die een Amerikaanse, een Duitse, een Spaanse en een Nederlandse tak kent. Het International Zen Center Noorder Poort is het trainingscentrum van het IZI.

Nederlandse koe

Het IZIN is de Nederlandse tak van het International Zen Institute. Het IZIN ondersteunt de landelijke meditatiegroepen en beheert het beurZEN-fonds. Als je graag een programma op de Noorder Poort zou willen doen maar je kunt dat niet betalen, kun je via de site van het IZIN een bijdrage aanvragen uit dat fonds.

Zen Institut Deutschland

Het Internationales Zen-Institut Deutschland is de Duitse tak van het International Zen Institute.

Zen Institute of Florida

The International Zen Institute of Florida is de Amerikaanse tak van het International Zen Institute.

Dharmahuis logo

Het Dharmahuis in Leeuwarden is een zen centrum geleid door zenleraar Anshin Tenjo Schröder. Zij is opgeleid door Jiun roshi en heeft lang als unsui op de Noorder Poort gewoond.