Op 17 september is het jubileumjaar feestelijk afgesloten. De eindstand van de donaties is € 184.000. Een heel mooi resultaat!

Laatste update: 1 oktober

Online lezingen van Jiun roshi

Het is nog steeds mogelijk om de vijf online lezingen van Jiun roshi over de zenweg terug te kijken, gegeven aan de hand van haar eigen versie van de Tien Plaatjes van de Os en met illustraties van Ardan Timmer.

De Lezingen zijn terug te zien op Vimeo na een donatie van €100,-. Als deelnemer krijg je een mapje Plaatjes van de Os, met daarin tien kaarten met tekening en tekst. De opbrengst komt geheel ten goede aan het project NP25+.

Je kunt je aanmelden door een email te sturen naar np@zeninstitute.org met als onderwerp aanmelding NP25+ Os en de donatie over te maken op de rekening van I.Z.C. Noorder Poort: NL96TRIO 0197 61 9223.

NB. Het is belangrijk om NP25+ Os aan te geven als omschrijving bij de betaling.

Binnen twee weken na aanmelding krijg je de kaartenset en link met wachtwoord toegestuurd. Vermeld daarom in je aanmeldingsmail ook graag:

  • je volledige naam en postadres
  • of je wilt deelnemen aan de Nederlandstalige of Duitstalige serie (Er is een lezingen reeks in het Nederlands en één in het Duits.)
  • je taal van voorkeur voor de kaartenset (Nederlands of Duits).