Vriend worden?

U kunt vriend worden van de Noorder Poort  door jaarlijks minimaal 15 euro over te maken  op SVNP rekeningnummer

NL82INGB0004 5634 61
t.n.v. Stg Vrienden van de Noorder Poort
Butenweg 1, 8351GC, Wapserveen o.v.v.‘Vriend worden‘.

Door overmaking van een eenmalige bijdrage van 400 euro bent u ‘Vriend voor het leven‘.

Vermeld bij overmaking duidelijk uw naam en adres en of het gaat om het worden
van Vriend of om een gift.

Nieuw: u kunt nu ook een Automatische incasso.pdf opdracht geven!

De SVNP is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wilt u een periodieke gift doen? Als deze voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de SVNP. Op de site van de belastingdienst vindt u de precieze voorwaarden en ook voorbeeldformulieren die u kunt gebruiken voor de schriftelijke overeenkomst.