Wat te doen bij problemen in de omgang met elkaar

Overal waar mensen met elkaar samen zijn en interacteren, kunnen spanningen, een gevoel van onveiligheid en conflicten ontstaan. Deze kunnen voortkomen uit verschillen van inzicht of uit irritaties. Binnen de context van een spirituele organisatie kunnen daarnaast ook zaken die te maken hebben met macht, geld en seksualiteit een grote negatieve rol gaan spelen, zoals in de afgelopen jaren binnen diverse religieuze tradities is gebleken.

A. Samen praten als er geen machtsverschil is tussen de betrokken personen

Voor spanningen, gevoelens van onveiligheid of conflicten tussen groepsleden onderling, meditatieleiders onderling en dharmaleraren of osho’s onderling bevelen wij aan dat zij allereerst proberen er samen over te praten, naar elkaar te luisteren en met elkaar uit te wisselen om zo samen het probleem op te lossen en de harmonie te herstellen, daarbij geleid en geïnspireerd door de ethische gedragscode. Het kan helpen om hier een persoon die buiten de situatie staat, waar beiden vertrouwen in hebben, bij  te betrekken om het gesprek te ondersteunen en de uitwisseling en de veiligheid te bewaken. Dit kan een van de vertrouwenspersonen zijn.

B. Melden van zorgen, klachten, problemen: vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersonen

Bij een probleem is er altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met één van de interne vertrouwenspersonen, bijvoorbeeld:

  • wanneer het niet gelukt is of niet mogelijk lijkt om een zorg, klacht of probleem samen op te lossen
  • wanneer je een machtsverschil ervaart met de persoon met wie je een probleem hebt
  • wanneer je twijfels hebt over iets dat je ziet gebeuren
  • wanneer je je zorgen maakt over iemand
  • wanneer je iets kwijt wilt zonder per se iets op te willen lossen

Samen met de vertrouwenspersoon kan worden nagedacht en besproken hoe je verder wilt gaan, waarbij onder meer verschillende vormen van conflictoplossing mogelijk zijn.

De interne vertrouwenspersonen hebben een korte opleiding gevolgd om deze rol op zich te nemen. Hun handelen als vertrouwenspersoon is aan regels gebonden. Eén van die regels betreft strikte vertrouwelijkheid, wat inhoudt dat elke stap slechts genomen wordt als degene die het probleem ervaart ermee instemt en er vooraf van op de hoogte is.

De interne vertrouwenspersonen zijn:

Dick van der Vaart , e-mail: ds.dickvandervaart@kpnmail.nl, tel: 0528 785990 of 06 41010719

Dick van der Vaart (1961) is sinds de middelbare school geboeid door het boeddhisme. Hij is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Met Thich Nhat Hanh is hij de overtuiging toegedaan dat Boeddha en Christus broeders zijn. Als predikant met ambtsgeheim heeft hij vertrouwelijkheid hoog in het vaandel staan. Als vertrouwenspersoon probeert hij met aandacht en compassie te luisteren en mensen die in de knel gekomen zijn,  door hopelijk goede raad, te helpen weer ruimte te vinden.

Liz Cornelissen,  email: lizcornelissen@gmail.com, tel: 06 54724073

Liz Cornelissen (1952) heeft gewerkt in de jeugdhulpverlening als groepstherapeut en de afgelopen 15 jaar als vrijgevestigd therapeut, supervisor en coach. Ook heeft zij veranderingsprocessen in organisaties begeleid. Ze heeft ervaring opgedaan met thema’s als machtsmisbruik, seksueel overschrijdend gedrag, pesten op het werk, verlies en rouwverwerking. Haar persoonlijke kracht is een optimistische instelling, met het vertrouwen dat zelfs voor de meest moeilijke problemen een oplossing is te vinden.

De interne vertrouwenspersonen zijn benoemd door de besturen van het Internationaal Zen Instituut Nederland en het International Zen Center Noorder Poort voor een periode van drie jaar en leggen verantwoording af aan deze besturen. In deze verantwoording wordt geen persoonlijke informatie gedeeld.

Externe vertrouwenspersonen Boeddhistische Unie Nederland

Als iemand zich om wat voor reden dan ook, liever niet wenst te richten tot een van de interne vertrouwenspersonen, dan kan die contact opnemen met één van de externe vertrouwenspersonen van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). Dit kan de aangewezen weg zijn wanneer er sprake is van bijzonder ernstige zaken zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag,  seksuele intimidatie, agressie, discriminatie, diefstal van geld of goederen van de sangha, fraude of een seksuele relatie die niet strookt met de gedragscode. Zie voor verdere gegevens de pagina  Externe vertrouwenspersoon van de BUN.