Borging

Guanyin, China, 850-900, Rijksmuseum

De gedragscode en de mogelijkheid tot contact met vertrouwenspersonen worden bekend gemaakt via alle websites van groepen en organisaties verbonden met de Nederlandse sangha, waaronder Noorder Poort, IZIN, Dharmahuis, SVNP, en alle individuele meditatiegroepen.

Van zenmeesters, osho’s, zenleraren en meditatieleiders wordt verwacht dat ze voortdurend onderzoeken welke van hun gedragingen heilzaam zijn en welke tekort schieten. De tien bodhisattvageloften en de ethische gedragscode zijn daarbij leidraad. De jaarlijkse bijeenkomsten bieden een veilige omgeving om hier samen op te reflecteren.

Verder kunnen de vertrouwenspersonen adviezen geven aan de verschillende besturen over noodzakelijke of mogelijke verbeteringen op het gebied van ongewenste omgangsvormen en veiligheid. De besturen gaan serieus met deze adviezen om.

Tot slot: de beste bescherming tegen langdurige conflicten,  ongewenste intimiteiten en grensoverschrijdend gedrag is een open sfeer waarin dingen zonder angst voor repercussies gezegd kunnen worden. De kunst van op het juiste moment ‘ja’ of ‘nee’ kunnen en durven zeggen en de ruimte daartoe voelen is bijzonder belangrijk voor respectvolle, vriendelijke en oprechte omgang met elkaar. Dat is een verantwoordelijkheid die een ieder binnen onze Sangha (vanuit welke positie of functie dan ook) zélf heeft en de uitnodiging aan allen is dan ook om dit daadwerkelijk te leven.

Mogen alle wezens vrij zijn van lijden en met elkaar in harmonie samenleven.