Archief vriendenbrieven

Vanaf 2004 tot en met het voorjaar van 2016 heeft de Vriendenstichting twee maal per jaar een nieuwsbrief gepubliceerd. De meeste nummers kun je hier nog inzien.

In 2016 is de vriendenbrief vervangen door een uitgebreider halfjaarlijks tijdschrift, dat gepubliceerd wordt op het web, zie tijdschrift.zenleven.nl