Vriend worden?

Ben je enthousiast en wil je bijdragen? Dat kan

  • door zelf jaarlijks minimaal 17,50 euro over te maken naar ons rekeningnummer
  • door een opdracht te geven voor een jaarlijkse automatische incasso
  • door eenmalig 400 euro over te maken en zo vriend voor het leven te worden
  • door een periodieke gift te doen en die schriftelijk vast te leggen
Dankzij de vrienden konden de paden worden aangelegd

Misschien wil je wél een eenmalige of periodieke gift doen, maar verder geen informatie of uitnodigingen ontvangen van de SVNP. Dat kan natuurlijk ook; vermeld dit alsjeblieft bij je overschrijving of op het machtigingsformulier.

Vrienden worden op de hoogte gehouden van het wel en wee op de Noorder Poort en uitgenodigd voor fundraising activiteiten en feestelijkheden.

Heb je vragen over een periodieke gift of het schenken van grotere bedragen, of overweeg je de Noorder Poort of de SVNP op te nemen in je testament, dan kun je altijd bellen met Lilian van der Vaart, 06-22433219.

Maak je gift over op rekening
NL 54 TRIO 0320152901    (BIC: TRIONL2U)
t.n.v. Stg Vrienden van de Noorder Poort
Butenweg 1, 8351GC, Wapserveen
o.v.v.Vriend worden of eenmalige gift

Aftrekbaarheid van giften
De SVNP is aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan ANBI’s zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Leg je een periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst, dan zijn er minder voorwaarden. Op de site van de belastingdienst vind je de details en ook voorbeeldformulieren die je kunt gebruiken voor de vereiste schriftelijke overeenkomst.