De zomermaanden 2012

Begin juni kwamen alle leraren van het International Zen Institute op de Noorder Poort voor hun jaarlijkse bijeenkomst: Soan en Jigen uit Florida; Jokai, Shinkyo en Genri uit Duitsland; Jishin, Hogo en Tenjo uit Nederland. En natuurlijk was Jiun roshi ook aanwezig.

Shingetsu was al maanden ernstig ziek, maar toch kwam haar overlijden op 30 juli voor ons allen nog onverwachts. We gaan verder met hele warme herinneringen aan haar en in grote dankbaarheid voor wat zij vele jaren voor onze sangha heeft gedaan. Vanaf 1984 was zij leerling van Prabhasa Dharma zenji.

Shingetsu

Op 14 juli heeft Ana María Schlüter Rodés, Ki'un Roshi, uit Spanje, een dag met lezingen gegeven over het thema ‘Authentiek Ontwaken’ voor een groot aantal enthousiaste toehoorders.

Jiun roshi en Ana Maria Schlüter Rodés

Graag willen we deze keer het bestuur van de Noorder Poort voorstellen. 

Bestuur International Zen Center Noorder Poort

V.l.n.r. Jiun roshi, Erik, Jishin, Karin, Mineke, Modana, Sandra, Gocara en Philip.

In de meest recente vergadering heeft Karin afscheid genomen na 9 jaar penningmeester te zijn geweest. Haar taak is overgenomen door Sandra.

Karin en Sandra

Zomermaanden: zomertraining! Het was weer een fantastische periode met een aantal deelnemers voor de hele maand en een volgeboekte laatste dai-sesshin.

En op ons ‘Nieuwe Land’ zien we, nu de eerste paden gemaaid zijn en er wat stoelen en banken staan, steeds vaker zittende en wandelende deelnemers.

Zomertraining 2012
Zomertraining 2012
Zomertraining 2012

De intensieve meditatie genereert niet alleen veel energie, het kost ook veel energie. Gelukkig heeft ook deze trainingsperiode Marjita ons als kok ondersteund met goede en smakelijke maaltijden.

Kok Marjita in de keuken