Rohatsu-sesshin

De Rohatsu is een zeer intensieve dai-sesshin rond 8 december, de dag van Boeddha’s verlichting, en uitsluitend voor ervaren zenbeoefenaren.
Begintijd: 19.30 uur, eindtijd: 11.00 uur.