Eindelijk weer een update!

Noorder Poort bij nacht

Wat is er allemaal gebeurd sinds eind oktober? Hier volgen wat hoogtepunten, deze keer niet helemaal in chronologische volgorde.
Vier sanghaleden hebben in de afgelopen periode de Bodhisattva geloften genomen:

Raymond in November 2014,

Jiun roshi en Raymond
Jiun roshi en Martine

Martine aan het eind van de Rohatsu,

Anne in februari

Anne en Jiun roshi

en Alex in de subtropische warmte van Miami.

In januari hebben we, hopelijk tijdelijk,afscheid moeten nemen van Taido, die om gezondheidsredenen terug moest gaan naar haar moederland Australië.

Jiun roshi en Alex

Terwijl Jiun roshi in Miami les gaf, werden een aantal sangha-leden die in Nederland aktief zijn in onze diverse besturen door Modana bijgeschoold in het Sociocratisch Kring Model. Op de Noorder Poort werken we al vele jaren naar tevredenheid met dit organisatie model, dat uiteindelijk ook in het hele Internationale Zen Institute ingevoerd zal worden.

Sociocratie training

Alweer een hooogtepunt met leerlingen van de basisschool in Wapserveen: op 18 maart, de nationale boomplantdag, kwamen 18 leerlngen om bomen te planten op de Noorder Poort. Op school hadden ze al een naamkaartje van klei gemaakt om bij ‘hun’ boom te zetten.

Daar komen ze aan op de fiets,

Schoolkinderen op weg naar Noorder Poort

en dan aan het werk:

Bomen planten bij Noorder Poort
Bomen planten bij Noorder Poort