Zen weekend

« Back to Glossary Index

Een zen weekend biedt volop gelegenheid om stil te worden, de meditatie te verdiepen en je bewust te worden van hoe je nu bent. We oefenen in zwijgen. Er wordt een Dharma toespraak gegeven en er is gelegenheid voor persoonlijk onderhoud met de begeleidster.
Begintijd: 19.30 uur, eindtijd: 16.00 uur.